Alle tre siktede løslatt

Stavanger tingrett har besluttet at de tre siktede i en anmeldt voldtektssak i Stavanger skal løslates. Poltiet anket avgjørelsen.