• Livsglede for eldre

Sola tilbyr livsglede for eldre

Målet er å lage aktiviteter også utenfor hjem og institusjoner.