• Jan Tore Glenjen

- Sykehus investerer seg inn i driftsproblemer

— Sykehusene investerer seg inn i driftsproblemer fordi de bruker for lite penger på opplæring, vedlikehold og service rundt de store teknologiske investeringene som gjøres.