Sikrare veg med tunnel i Giljajuvet

Gladmelding til bilistar langs rv 45 gjennom Giljajuvet: Her kjem breiare, rettare og tryggare veg. På ein ny rasteplass kan du få spektakulære naturopplevingar.