• Redningsskøyta «Peter Henry Von Koss» slepte det finske skipet «Tali» til land. Harry Wahlvåg /Redningsselskapet

Lasteskipet sikret