• Geir Sveen

Grønn turvei er en god idé

Ideen om å lage nye turveier fra tettstedene på Jæren og ut til havet, blir godt mottatt i Brynebyen.