Kommunen glemte 20 barnefamilier

20 familier i Smeaheia fikk aldri brevet med tilbud om barnehageplass. Nå får de nytt brev med forlenget svarfrist.