Politiet griper ikke inn i overvåking

Politiet mener det er private aktørers eget ansvar å forholde seg til reglene fra Datatilsynet om kameraovervåking.