• ULOVLIG: Lensmann Kjetil Andersen har en kasse på kontoret med radarvarslere. Denne var montert !i frontruta og lett å få øye på. Arnt Olav Klippenberg

Stygge forbikjøringer skal slås ned på i påsken