• Ine Mæland Goa

Bussen forsinket – mistet eksamen