Sirkler inn Tjensvollkrysset

Fotgjengere og syklister skal bevege seg på en luftig sirkel fem meter over trafikken i Tjensvollkrysset.