• Trude Lea

Time låser opp boligbrakker

Mens Sandnes bruker 33 millioner for å dekke boligbehovet for vanskeligstilte, tok Time kommune denne uken i bruk to brakker som en løsning på boligmangelen.