• Tor Gunnar Tollaksen

Berg og dalbane til 16 millioner