• Ferjen «Strand» er tilbake i trafikk 10. april.

Ferja «Strand» på plass 10. april