Trygg skolevei koster 60 millioner i året

Trafikksikkerhetsutvalget har 15 millioner kroner å fordele hvert år. Behovet er fire ganger så stort.