Lederkrise på Krisesenteret

Maktkampen mellom frivillige og fast ansatte ved Krisesenteret i Stavanger har blusset opp igjen. Minst to ansatte har sagt opp, deriblant daglig leder Maren Løvås.