Flere i deltid enn i full jobb

Av 1201 ansatte i Time kommune, arbeider 768 deltid. Nå skal det jobbes for flere hele stillinger.