Venstre vil behandle idrett og kirke likt

Venstres Knut Inge Andersen synes idretten har bedre kår enn kirken i Gjesdal. Det vil han gjøre noe med.