• Inger Kari Søyland, leder av Stavanger bispedømmeråd, sier at det er kommet 30 navn på kandidater til å etterfølge Ernst Baasland. Jonas Haarr Friestad

30 navn på rådsbordet

I slutten av februar vil kultur— og kirkeminister Trond Giske at Rogaland skal ha klar sin nye bispekandidat.