Utenlandske jenter tvinges til skolebytte

— Flere utenlandske jenter har skiftet videregående skole fordi de har blitt ignorert av både lærere og elever, forteller Astrid Nygaard og Shanize Aida Umutoni.