- Kulturbevillinger må utredes

Det politiske flertallet vil at forslaget omkultur— bevillinger blir utredet av administrasjonen i Stavanger kommune.