- Garborg- senteret må liggja fritt

No har også styret i Noregs Mållag uttalt seg om nasjonalt Garborgsenter. Dei er samd med den lokale leiaren.