Ti lokalhistoriske årbøker

I ti år har en egen årbokredaksjon utgitt årbøker for Sandnes historie— og ættesogelag. Den første utgaven var enkel og kortfatten, mens årbok nr. 10 for 2007 er svært så profesjonelt skrevet og utformet.