• Hvis Forsand innlemmes i Sandnes, frykter Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland (gul jakke) at Ryfylkefondet kan bli avviklet. Dette fondet har vært viktig for finansieringen av Svotunnelen, og flere andre veiprosjekter i regionen. FOTO: Tor Inge Jøssang

Avgjør skjebnen til Hjelmeland

Snart skal innbyggerne i Hjelmeland gå til valgurnene og si ja eller nei til kommunesammenslåing. Ordføreren vil ikke gi noen råd om hva folk bør stemme.