Statsforvalteren: Nei til fiskeoppdrett ved Alstein

Risikoen for at forurensende utslipp skal true sjøfugl, fisk og pattedyr i området rundt fugleøya Alstein er en av årsakene til at Statsforvalteren i Rogaland avslår å anlegge fiskeoppdrett.

Fugleholmen Alstein i havet utenfor Randaberg. Statsforvalteren i Rogaland sier nei til fiskeoppdrettsanlegg der.
 • Elisabeth Bie
  Elisabeth Bie
  Journalist
Publisert: Publisert:
 • Et par kilometer utenfor kysten av Randaberg ligger fugleøya Alstein, som har vært et stridstema siden 2016. Kommunen har lagt oppdrett inn i kommuneplanen. Statsforvalteren i Rogaland fremmet innsigelse, men i vinter ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet klarsignal.
 • Bremnes Seashore AS har søkt om å få bruke et avgrenset område ved Alstein til fiskeoppdrett. Selskapet ønsker å produsere 6240 tonn laks per år. Dette er åtte ganger mer enn en standard tillatelse på 780 tonn.

Statsforvalteren i Rogaland har avslått søknaden fra Bremnes Seashore AS om utslippstillatelse til fiskeoppdrettsanlegg ved Alstein. I et brev datert 25. juni begrunnes avslaget med at risikoen for at de organiske og kjemiske utslippene som oppstår ved vanlig drift på anlegget, vil kunne påvirke svært viktige naturverdier i sjøen. Det påpekes at en slik forurensning kan føre til indirekte negative effekter på norske ansvarsarter, truede og sårbare sjøfugl, fisk og marine pattedyr.

MDG jubler

Vedtaket er hjemlet i Forurensningsloven paragraf 11–16.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Randaberg jubler over Statsforvalterens avgjørelse.

– Vi har kjempet lenge mot etableringen av akvakultur i nærheten av Alstein nettopp av de årsakene som Statsforvalteren har begrunnet sitt avslag med.

Kan ankes til Miljødirektoratet

Nå håper vi at Bremnes Seashore AS ikke klager på avgjørelsen til Miljødirektoratet. Skulle de likevel gjøre det, håper vi at Miljødirektoratet gjentar sin tidligere negative innstilling til planene, og kommer med et endelig avslag, skriver Alexander Rügert-Raustein på vegne av MDG.

Les også

 1. Leverte 662 under­skrifter mot «monster­opp­dretts­anlegg»

 2. – Oppdrett ved Alstein legges rett oppi hovedkloakken fra Nord-Jæren

 3. Sier nei til nytt oppdrettsanlegg i Randaberg

 4. Strid om nytt opp­dretts­anlegg: – Enorm risiko

 5. Grønt lys for oppdretts­anlegg utenfor Tunge­nes fyr. Det liker MDG dårlig

Publisert:
 1. Oppdrettsnæring
 2. Randaberg
 3. Statsforvalteren i Rogaland
 4. Miljødirektoratet
 5. Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Mest lest akkurat nå

 1. – Trygve Slagsvold Vedum bør vente i to år

 2. Bruker du en av disse medisinene? Da skal du ha en tredje vaksinedose

 3. – Ikke vant til dette på Østlandet

 4. Fem tigerunger er født i Dyreparken. En av dem døde

 5. Ble utstengt av kommunen – nå klager klubben

 6. Stjernen tvinger inn en redusering