Byen fortsatt uten sjef

Styret har hittil ikke funnet ny leder for organisasjonen Stavanger Sentrum AS.