• Ordfører Leif Erik Egaas og varaordfører Unn Therese Omdal viser gjerne en salgsplakat for å få fram hvor billig det er på boligmarkedet i Egersund sammenliknet med Nord Jæren. Arnt Olav Klippenberg

Lover hus eller tomt til halv pris

Folk i Egersund forstår lite av sytingen over dyre huspriser, få boligtomter og press på matjorda på Nord-Jæren. Kom til oss, vi ligger bare én time fra Stavanger og har snart 800 byggeklare boligtomter, lokker ordfører og varaordfører.