Det blir tursti langs sjøen på Boganeset

Bystyret i Stavanger gikk mandag kveld inn for å gjøre Boganeset til friområde og legge en tursti her.