Lekkasje på Ganddal

Det skal lekke diesel fra et rør på godsterminalen på Ganddal.