Markerte avsky for æresdrap

— Vold og æresdrap har ikke noe med islam å gjøre. Tvert imot. Deviser mangel på muslimsk kultur, sa en sint, ung innvandrerkvinne,Mushrifa Mubarak Ali, til 150 punkt-demonstranter.