Fant fem feil på rv 44-planen

Anken etter bystyrets vedtak om å bygge nye riksvei 44 uten miljøtunneler, er nå klar. Fire politikere har funnet fem feil.