Ordfører kjører lav profil

Fungerende ordfører Steinar Ims har ikke fått bruke sin klassiskeMG mange ganger på jobb i sommer. Blå himmel er påkrevd.