Forsikringsanke avvist

Gulating lagmannsrett har avvist anken fra en 27 år gammel mann som i september i fjor ble dømt for forsikringsbedrageri.