Slutter etter 15 år

Galeien Bistro går en usikker framtid i møte. Grunnen er atfamiliebedriften skal overlates til nye koster.