• Pål Christensen

Lange køer etter kjedekollisjon