• Vassutblåsingar som denne må Statkraft få ein slutt på ved Grunnavatnet i Suldal. Difor vil Norges kraftigaste kraftverk, målt i effekt, stå stille i fire veker frå tysdag 25. oktober. Statkraft

Statkraft må stoppa vassgeysir

Kvilldal kraftstasjon i Suldal blir stansa fire veker frå og med tysdag 25. oktober. Årsaka at Statkraft må få ein slutt på vassutblåsingar frå inntaket ved Grunnavatnet i Suldal.