Bøker til streikerammede elever

Elevene ved de fem ungdomsskolene i Stavanger der rektor er tatt ut i streik kan hente lærebøkene på skolen.