• refvem_2FR5norled.jpg

«Sjernarøy» ute i flere uker

Etter grunnstøtingen på Nord-Hilde vil det ta flere uker før MF «Sjernarøy» er tilbake i rute i Finnøysambandet. I perioden 1981–2013 var det 232 skipsulykker i Rogaland, ifølge oversikt fra Sjøfartsdirektoratet.