Innbrudd på sykehuset

Uvedkommende har brutt seg inn på et legekontor på ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.