Olav Birkeland må erstattes

Kommuneadvokaten i Sandnes konkluderer med at Olav Birkeland (H) er inhabil i behandlingen av hele kommuneplanen, ikke bare deler av den.