Blir likevel ikke kastet ut

Tjørhom grendehus og Omlidhuset i Sirdal har hatt en uviss skjebne. Nå er det avgjort å beholde dem i kommunal eie.