• Trygve Apeland, barnevernsjef i Sandnes Pål Christensen

Mangler tilbud til barn i krise

Barnevernet klarer ikke å skaffe beredskapshjem som kan ta imot barn i krise nå i sommerferien.