• Elever ved Sola videregående skole jobbet i 2011 dugnad med å merke løyper for Stavanger Turistforening. Bildet er tatt på stien opp til Lifjell i Sandnes. Kristian Jacobsen

22.626 turistmedlemmer i Stavanger

Medlemstallet i Den Norske Turistforening kom i fjor opp i 241.620, det høyeste noen gang.