Vei sperret av etter oljesøl

En bil snurret rundt, og en motorsykkel mistet veigrepet på Tengs.