Mulig barnehagestreik

Hvis ikke riksmekler, Kari Gjesteby finner en løsning blir det streik i barnehager, skoler og parkeringsselskap fra arbeidsdagens begynnelse torsdag. Hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden er LO Kommune, YS Kommune og Unio.