• Svarthalespove er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2010 Audun Sjurseike

Truet fugl fredes av statsråd

Svarthalespoven skal fortsatt være fredet, fastslår miljøvernministeren.