• De formelle avtalene om nytt rådhus er i boks, ordfører Stanley Wirak samt representantene fra selskapet Sandnes Indre Havn KF, Astrid Sjurseike og Arne Norheim Egil Ø. Nærland

Avtale om nytt Sandnes-rådhus er i boks

Arne Norheim, H, en av nestorene i så vel politikk som næringsliv, er ikke mindre snau enn at han kaller 2012 et merkeår i Sandnes bys historie.