Nye satser for sosialhjelp

Formannskapet gikk torsdag inn for å øke satsene sosialhjelp til boutgifter.