• Noen er glad for dette skiltet, andre vil ha det fjernet. Camilla Bjørheim

- Parkeringsforbudet er lite gjennomtenkt

Parkeringsforbudet i deler av Elgveien på Ganddal engasjerer. Noen naboer er fornøyde, andre vil ha skiltene fjernet.