• Dette er småbruket ved Bryne som på få år foreløpig er solgt tre ganger, siste gang for 2 millioner kroner. Geir Sveen

Varsler tvangssalg av dyrlegens gård, mangler rett kjøper

Fordi dyrlege Flemming Meland en tid hadde samme adresse som Janne Evertsen blir hun ikke godkjent som ny kjøper av det mye omtalte småbruket ved Bryne.